Zamknięcie spółki limited a środki trwałe

Jak powinniśmy postąpić w przypadku zamykania spółki limited jeśli posiada ona środki trwałe?

Jeżeli spółka limited ma niespłacone zobowiązania i nie jest w stanie ich spłacić to zgodnie z przepisami nie można jej po prostu zamknąć. Należy to zrobić zgodnie z procedurami tzw. ‘creditors voluntary liquidation process’ i wtedy w trakcie tego procesu porozumieć się z wierzycielami co do m.in. środków trwałych.

Jeżeli spółka limited nie ma jednak zobowiązań to procedura zamknięcia firmy i sposób postępowania ze środkami trwałymi zależy od:

  • środki trwałe zostały w całości zamortyzowane – wtedy firma może je zbyć lub przekazać po dowolnej cenie sprzedaży;
  • środki trwałe zostały zamortyzowane tylko w części lub w ogóle – wtedy firma może je zbyć po dowolnej cenie sprzedaży pod warunkiem, że nabywcą nie będzie osoba lub firma “powiązana” ze spółką. Wtedy w rozliczeniu końcowym spółki w rachunku zysków i strat (profit and loss account) wykażemy zysk lub stratę na środkach trwałych. Jeżeli takie “powiązanie” jednak istnieje, np. spółka sprzedaje środek trwały Tobie lub Twojej innej firmie (dotyczy również żony) to powinno to się odbyć po “cenie rynkowej”.

Jeżeli spółka sprzeda środek trwały i na bilansie końcowym spółki ‘pozostaną’ pieniądze w banku to wtedy może być sytuacja, że właściciele spółki czyli shareholders będa opodatkowani podatkiem capital gains tax (od zysków kapitałowych). Sytuacja taka będzie miała miejsce jeżeli kwota ta będzie wyższa od kapitału, który udziałowcy wnieśli przy powołaniu spółki. Podatek ten w UK wynosi obecnie 10% lub 20% w zależności od Twojego progu opodatkowania jako osoba fizyczna. Do kwoty zysku kapitałowego 11,100 GBP rocznie (2016/2017) będziesz jednak zwolniony / zwolniona z tego podatku (nie mylić z kwotą wolną dla podatku dochodowego). Rezydent polski powinien zapłacić podatek od zysków kapitałowych w Polsce (podatek belki).

Może być jeszcze inna sytuacja – np. sprzedajesz / przekazujesz swój biznes do swojej innej firmy jako tzw. transfer as a going concern (czyli działający biznes w całości). Wtedy można sprzedać / przekazać środki trwałe do tej drugiej firmy po cenie niższej niż rynkowa korzystając z tzw. disincorporation relief.

Skomentuj poniżej.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

nasz fanpage