Pożyczka dla spółki komandytowej od wspólnika

Jakie są skutki podatkowe udzielenia spółce komandytowej pożyczki przez jednego ze wspólników?

Jeżeli byłaby to pożyczka nieoprocentowana to zgodnie z polskimi przepisami spółka komandytowa korzysta wtedy nieodpłatnie ze środków pieniężnych niebędących jej własnością. Dlatego zgodnie z ustawą o PIT powoduje to powstanie przychodu po stronie spółki a w konsekwencji jej wspólników (bo spółka komandytowa nie jest płatnikiem podatku dochodowego tylko jej wspólnicy). Wartość tego nieodpłatnego świadczenia będzie odpowiadała kwocie odsetek, którą za korzystanie z cudzego kapitału musiałaby zapłacić spółka komandytowa na warunkach rynkowych.

Przykład: spółka ABC Ltd jest komandytariuszem w spółce komandytowej i posiada 1% udziału w zyskach spółki komandytowej, a spółka XYZ Ltd jest komplementariuszem z 99% udziałem w zyskach. ABC Ltd udzieliła spółce komandytowej nieoprocentowanej pożyczki. Dlatego wartość odsetek od pożyczki (które nie były naliczane, bo pożyczka była nieoprocentowana) stanowi przychód z nieodpłatnego świadczenia dla spółki komandytowej czyli w konsekwencji dla jej wspólników, proporcjonalnie do przysługującego im udziału w zysku.

Jeżeli byłaby to pożyczka oprocentowana to wtedy po stronie pożyczkodawcy – komandytariusza (ABC Ltd) powstanie przychód ze źródła kapitały pieniężne. Nie będzie mógł on jednak zaliczyć w koszty przypadającej na niego kwoty odsetek wypłacanych przez spółkę komandytową. Dla komplementariusza (XYZ Ltd) również powstanie przychód ze źródła kapitały pieniężne ale odsetki będą już stanowiły koszt uzyskania przychodu w proporcji do jego udziału w zysku – w powyższym przykładzie byłoby to 99% odsetek.

Co się stanie jeżeli Ty – osoba fizyczna, jako udziałowiec w ABC Ltd – w powyższym przykładzie komandytariusza spółki komandytowej, pożyczysz pieniądze spółce limited, która później pożyczy je spółce komandytowej?
W Wielkiej Brytanii przepisy o pożyczkach są bardziej liberalne i nawet jeśli będzie to pożyczka nieoprocentowana to nie powstanie z tego powodu przychód z nieodpłatnego korzystania ze środków pieniężnych niebędących własnością spółki limited. Od pożyczki takiej nie ma też podatku typu PCC. Co więcej, pożyczkę do spółki limited możesz dodatkowo zabezpieczyć za pomocą tzw. ‘charges‘. Polega to pokrótce na tym, że w przypadku upadłości spółki limited Ty zawsze otrzymasz pieniądze w pierwszej kolejności, nawet przed urzędem skarbowym jeżeli spółka limited miałaby np. niespłacone zobowiązania podatkowe.

Jak wprowadzić pieniądze do spółki komandytowej w inny sposób napiszę już wkrótce. Zachęcam do czytania oraz do komentowania poniżej.
Zapisz się na nasz newsletter tutaj, żeby nie przegapić kolejnego wpisu.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

nasz fanpage