Podcast – Nowe kwoty wolne od podatków w Wielkiej Brytanii 2017-2018

Od 06 kwietnia 2017r w Wielkiej Brytanii kwota wynagrodzenia do 680 GBP / m-c będzie zwolniona z podatku NICs (ZUSu) oraz Income Tax (podatku dochodowego). Płacąc sobie wynagrodzenie do takiej kwoty, ani pracodawca (np. Twoja spółka limited) ani pracownik nie zapłaci żadnych podatków. W poprzednim roku podatkowym kwota ta wynosiła 671 GBP / m-c. Dla przypomnienia – rok podatkowy w UK dla osób fizycznych rozpoczyna się 6-go kwietnia i kończy się 5-go kwietnia roku następnego.
A co jeśli chcemy wypłacić wyższą pensję?

Wtedy zapłacimy podatki – NICs (ZUS) oraz Income Tax (dochodowy), tak jak poniżej:

NICs:
powyżej kwoty 680 GBP / m-c dochodzi podatek zwany Employee NICs (składka ZUS potrącana pracownikowi) – 12%;
powyżej kwoty 680 GBP / m-c dochodzi także podatek zwany Employer NICs (składka ZUS dopłacana przez pracodawcę czyli np. Twoją społkę) – 13.8%.
Jeśli jednak całkowita kwota podatku Employer NICs nie przekroczy w roku podatkowym 6.04.2017 – 5.04.2018 kwoty 3,000 GBP to nie zapłacisz go ze względu na wprowadzoną w 2014r ulgę (tzw. Employment Allowance). 
UWAGA – ulga ta NIE MOŻE być zastosowana jeżeli spółka płaci tylko jednemu pracownikowi – dyrektorowi. Jeżeli natomiast w spółce jest min. 2 pracowników – dyrektorów lub min. 1 pracownik – niedyrektor, ulga ta może być zastosowana (może to być osoba z najbliższej rodziny).

Podatek dochodowy czyli Income / PAYE Tax:
Osoby fizyczne, które w roku 2017-2018 zarobią poniżej 11,500 GBP / rok nie zapłacą podatku dochodowego w ogóle. Powyżej kwoty 11,500 GBP / rok czyli 958 GBP / m-c podatek dochodowy wyniesie odpowiednio (podatek ten jest progresywny):
dla zarobków do 33,500 GBP rocznie (+ kwota wolna 11,500) – 20%;
dla zarobków od 33,501 do 150,000 GBP rocznie (+ kwota wolna 11,000) – 40%;
dla zarobków powyżej 150,000 GBP rocznie – 45%.

Może być sytuacja, że dyrektor otrzymuje pensję wyższą niż wspomniane kwoty zwolnione a i tak nie będzie płacił ww. podatków w cyklu miesięcznym. System Payroll, którego księgowi używają w UK może naliczyć te podatki dopiero pod koniec roku podatkowego (luty-marzec). Ale dotyczy to tylko pracowników – dyrektorów gdyż pracownik – niedyrektor zawsze zapłaci te podatki w cyklu miesięcznym.

Pamiętaj – jeżeli jesteś rezydentem podatkowym w Polsce to wynagrodzenie dyrektorskie z brytyjskiej spółki limited należy wykazać w Polsce zgodnie z tym wpisem: www.firmauk.pl/rozliczenie-roczne-pit-36-dla-dyrektora-spolki-limited

Skomentuj poniżej.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

nasz fanpage