.

Na czym polega rozwiązanie “Bezpieczna Firma.Tax”?
W dzisiejszych czasach podejmowanie ryzyka biznesowego jest jeszcze trudniejsze. Zmieniające się przepisy, agresywna konkurencja, wysokie obciążenia podatkowe, nieprzyjazne urzędy, szybko rozwijająca się technologia oraz nieustannie zmieniające się preferencje klientów sprawiają, że Twój biznes, Twoja inwestycja czy Twój projekt z dnia na dzień może przestać istnieć. Co więcej, możesz stracić swój prywatny majątek oraz inne aktywa. Zatem dzisiaj najważniejszym wydaje się być nie np. płacenie niższych podatków czy też osiąganie wyższych zysków ale bezpieczeństwo i przetrwanie. Bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny, Twojego biznesu, Twoich aktywów oraz Twoich inwestorów.
Bezpieczna Firma.Tax” to innowacyjne rozwiązanie prawno-podatkowe, które głównie zabezpiecza Ciebie i Twoją rodzinę. Zabezpiecza także Twój biznes, Twoje aktywa i Twoich inwestorów.

Polega ono na tym, że Twoje dwie brytyjskie spółki limited tworzą w Polsce spółkę komandytową, za pomocą której prowadzisz działalność. Ważne – jest to podmiot polski jako, że spółka komandytowa zarejestrowana jest w polskim KRS-ie. Oprócz bezpieczeństwa zyskujesz także:

 • szybka rejestracja firmy;
 • uproszczone procedury wprowadzenie kapitału do firmy i to bez podatku PCC;
 • możliwość dodatkowego zabezpieczenia tego kapitału;
 • możliwość zabezpieczenia majątku lub inwestycji;
 • proste i szybkie procedury likwidacji lub upadłości firmy;
 • brak opłat ZUS od wspólników spółki komandytowej;
 • i wiele innych.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami tutaj.

Co to jest spółka komandytowa?
Geneza spółki komandytowej sięga czasów średniowiecza (w Wielkiej Brytanii – Limited Partnership).
Spółka komandytowa jest spółką osobową. Nie posiada ona osobowości prawnej ale k.s.h. przyznaje jej podmiotowość prawną co oznacza, że może np. nabywać prawa, w tym własność nieruchomości, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Spółka komandytowa wpisywana jest do rejestru KRS.
Wspólnicy spółki komandytowej to komplementariusze i komandytariusze (poniżej więcej o wspólnikach). Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne (krajowe i zagraniczne). Spółka komandytowa staje się coraz bardziej popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Obecnie jest ich ok. 30 tys.

Kim jest komplementariusz w spółce komandytowej?
Jest wspólnikiem aktywnym prowadzącym sprawy spółki i reprezentującym ją na zewnątrz. Skutkiem tego jest jego nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Komplementariuszem może być osoba fizyczna jak i osoba prawna, np. Twoja spółka limited (poniżej zobacz jak ograniczyć do zera Twoją odpowiedzialność jako osoby reprezentującej komplementariusza, którą jest spółka limited).

Kim jest komandytariusz w spółce komandytowej?
Jest wspólnikiem pasywnym, który co do zasady nie prowadzi spraw spółki i jej nie reprezentuje. Ponosi też ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki do tzw. “sumy komandytowej”. Sumę komandytową określają sami wspólnicy w umowie spółki komandytowej i może ona wynieść np. 1 zł.

Co to jest spółka limited?
Spółka limited to brytyjski odpowiednik polskiej spółki z o.o. Różni się jednak pod paroma względami:

 • całkowity brak odpowiedzialności swoim majątkiem zarządu za zobowiązania spółki (w przeciwieństwie do sp. z o.o.);
 • brak minimalnego kapitału zakładowego lub też kapitał może być zadeklarowany;
 • łatwość wniesienia kapitału do spółki i brak podatku PCC;
 • szybka rejestracja spółki (nawet kilka godzin) oraz proste procedury likwidacji lub upadłości spółki;
 • możliwość generowania różnego rodzaju udziałów w spółce oraz narzędzia zabezpieczające udziałowców i inwestorów;
 • znacznie uproszczona księgowość i raportowanie dla podmiotów typu ‘mikro’ (przychody poniżej 632 tys. GBP rocznie);
 • uproszczona księgowość i raportowanie oraz brak konieczności wykonywania audytu dla podmiotów typu ‘małe’ (przychody poniżej 10 mln GBP rocznie);
 • brak opłat typu ZUS nawet jeśli jest spółką jednoosobową (w przeciwieństwie do sp. z o.o.);
 • stabilne prawo, proste podatki, przyjazne urzędy skarbowe w UK.

Jakie podatki płaci spółka komandytowa?
Spółka komandytowa jest podatnikiem podatku VAT, PCC, podatku akcyzowego, od nieruchomości i środków transportu. Spółka ta nie jest jednak podatnikiem podatku CIT lub PIT – te podatki płacą wspólnicy, którzy rozliczają przychody i koszty spółki komandytowej proporcjonalnie do posiadanego udziału w zyskach i stratach.

Jakie podatki zapłaci spółka limited, która jest wspólnikiem spółki komandytowej?
Prowadzenie przez nierezydenta na terytorium Polski działalności w formie spółki osobowej wypełnia kryteria powstania w Polsce zagranicznego “zakładu” takiego podmiotu. Oznacza to, że spółka limited z tytułu bycia wspólnikiem w spółce komandytowej zapłaci w Polsce podatek CIT. Jeżeli spółka limited prowadzi w Polsce jeszcze inną działalność gospodarczą poprzez położony tutaj “zakład” to wówczas łączy te dochody z dochodami uzyskanymi z tytułu bycia wspólnikiem w spółce komandytowej. Spółka limited rozlicza się też z podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii – zapłaci tam podatek od dochodów z działalności prowadzonej na terenie UK oraz wykaże dochody uzyskane w Polsce. Od dochodów uzyskanych w Polsce spółka limited zapłaci podatek dochodowy w UK pomniejszony o podatek zapłacony już w Polsce.

Jak skonstruowana będzie nazwa spółki komandytowej jeśli komplementariuszem będzie spółka limited?
Nazwa spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko / nazwę jednego z komplementariuszy oraz oznaczenie “spółka komandytowa” lub “sp. k.” Jeżeli więc komplementariuszem jest np. “ABC Ltd” to nazwa spółki komandytowej musi brzmieć: “ABC limited spółka komandytowa” lub “ABC limited sp. k.”.

Jak ograniczyć do zera Twoją odpowiedzialność majątkową jako osoby reprezentującej komplementariusza?
To właśnie jedna z zalet naszego rozwiązania gdzie komplementariuszem jest Twoja spółka limited, która nie posiada majątku czy kapitału zakładowego. Zarząd spółki limited NIGDY nie odpowiada za zobowiązania spółki (w przeciwieństwie do zarządu sp. z o.o.) zatem odpowiedzialność majątkowa Twoja jako osoby reprezentującej komplementariusza w tym przypadku sprowadzona jest do zera. Sam komplementariusz – spółka limited, jeśli nie posiada majątku i kapitału zakładowego nie może go stracić. Majątek i / lub kapitał zakładowy może natomiast posiadać komandytariusz – Twoja druga spółka limited, którego odpowiedzialność jest ograniczona do “sumy komandytowej”, np. 1 zł.

Jak zatem wnieść kapitał do spółki komandytowej?
Jeżeli Ty jako osoba fizyczna chcesz wnieść kapitał to zrób to poprzez spółkę limited, która w spółce komandytowej będzie komandytariuszem. Najpierw wnieś kapitał do spółki limited – komandytariusza. Możesz to zrobić w formie pożyczki lub w formie podwyższenia kapitału spółki. Spółka limited od takiego kapitału nie płaci w UK podaku typu PCC. Komandytariusz może wtedy udzielić oprocentowanej pożyczki spółce komandytowej i w ten sposób wnieść kapitał. Należy pamiętać, że gdy jakaś osoba udziela pożyczki spółce komandytowej, w której jest wspólnikiem, otrzymane odsetki będą dla niej przychodem ale nie będzie mogła zaliczyć w koszty przypadającej na nią kwoty odsetek wypłacanych przez spółkę.

Więcej informacji podatkowo-prawnych znajdziesz na naszym blogu.

Naszą ofertę znajdziesz tutaj.

nasz fanpage