Jaką księgowość prowadzi spółka komandytowa?

.
Każda spółka komandytowa musi prowadzić księgi rachunkowe (pełna księgowość). Część spółek komandytowych może jednak prowadzić tzw. uproszczoną księgowość, która jest “odchudzoną” wersją pełnej księgowości przewidzianą dla mikro i małych jednostek. Aby spółka komandytowa mogła skorzystać z uproszczonej księgowości przeznaczonej dla jednostek mikro, musi w danym roku obrotowym oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy spełniać dwa z trzech kryteriów:

  • suma jej aktywów na koniec roku nie może przekroczyć 1,5 mln zł;
  • przychody netto ze sprzedaży nie mogą być większe niż 3 mln zł;
  • średnioroczne zatrudnienie nie może przekraczać 10 osób.

Natomiast jednostką małą jest spółka komandytowa, która w danym roku obrotowym oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy spełni dwa z trzech następujących kryteriów:

  • suma jej aktywów na koniec roku nie może przekroczyć 17 mln zł;
  • przychody netto ze sprzedaży nie mogą być większe niż 34 mln zł;
  • średnioroczne zatrudnienie nie może przekraczać 50 osób.

Dzięki uproszczonej księgowości spółki mogą zrezygnować ze sporządzania niektórych elementów sprawozdania finansowego lub sporządzają te elementy w uproszczonej wersji. Np. jednostki mikro nie sporządzają “informacji dodatkowej” a tylko informację uzupełniającą do bilansu. Dodatkowo bilans oraz rachunek zysków i strat w uproszczonej wersji dla jednostek mikro został ograniczony do zaledwie kilku pozycji. Z kolei jednostka mała nie jest np. zobowiązana do sporządzania zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Należy pamiętać, że spółka komandytowa nie jest płatnikiem podatku dochodowego bo podatek ten płacą jej wspólnicy. Mimo to spółka komandytowa musi prowadzić księgi rachunkowe. Przychody i koszty spółki komandytowej “rozdzielane” są do wspólników w takim stosunku w jakim wspólnicy mają udział w zyskach i stratach określony w umowie spółki. W naszym rozwiązaniu “Bezpieczna Firma” zazwyczaj będzie to 99% do 1%.
Powyższe ułatwienia w księgowości dotyczą również wspólników spółki komandytowej czyli w naszym przypadku spółek limited, które z tytułu bycia wspólnikiem w spółce osobowej rozliczają w Polsce podatek dochodowy CIT.

Zachęcam do zadawania pytań i komentowania poniżej. Zapisz się na nasz newsletter tutaj, żeby nie przegapić kolejnego wpisu.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

nasz fanpage