Jaką księgowość prowadzi spółka komandytowa?

.
Każda spółka komandytowa musi prowadzić księgi rachunkowe (pełna księgowość). Część spółek komandytowych może jednak prowadzić tzw. uproszczoną księgowość, która jest “odchudzoną” wersją pełnej księgowości przewidzianą dla mikro i małych jednostek. Aby spółka komandytowa mogła skorzystać z uproszczonej księgowości przeznaczonej dla jednostek mikro, musi w danym roku obrotowym oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy spełniać dwa z trzech kryteriów: Continue reading…


Pożyczka dla spółki komandytowej od wspólnika

Jakie są skutki podatkowe udzielenia spółce komandytowej pożyczki przez jednego ze wspólników?

Jeżeli byłaby to pożyczka nieoprocentowana to zgodnie z polskimi przepisami spółka komandytowa korzysta wtedy nieodpłatnie ze środków pieniężnych niebędących jej własnością. Dlatego zgodnie z ustawą o PIT powoduje to powstanie przychodu po stronie spółki a w konsekwencji jej wspólników (bo spółka komandytowa nie jest płatnikiem podatku dochodowego tylko jej wspólnicy). Wartość tego nieodpłatnego świadczenia będzie odpowiadała kwocie odsetek, którą za korzystanie z cudzego kapitału musiałaby zapłacić spółka komandytowa na warunkach rynkowych. Continue reading…


Podcast – Nowe kwoty wolne od podatków w Wielkiej Brytanii 2017-2018

Od 06 kwietnia 2017r w Wielkiej Brytanii kwota wynagrodzenia do 680 GBP / m-c będzie zwolniona z podatku NICs (ZUSu) oraz Income Tax (podatku dochodowego). Płacąc sobie wynagrodzenie do takiej kwoty, ani pracodawca (np. Twoja spółka limited) ani pracownik nie zapłaci żadnych podatków. W poprzednim roku podatkowym kwota ta wynosiła 671 GBP / m-c. Dla przypomnienia – rok podatkowy w UK dla osób fizycznych rozpoczyna się 6-go kwietnia i kończy się 5-go kwietnia roku następnego.
A co jeśli chcemy wypłacić wyższą pensję? Continue reading…


Zamknięcie spółki limited a środki trwałe

Jak powinniśmy postąpić w przypadku zamykania spółki limited jeśli posiada ona środki trwałe?

Jeżeli spółka limited ma niespłacone zobowiązania i nie jest w stanie ich spłacić to zgodnie z przepisami nie można jej po prostu zamknąć. Należy to zrobić zgodnie z procedurami tzw. ‘creditors voluntary liquidation process’ i wtedy w trakcie tego procesu porozumieć się z wierzycielami co do m.in. środków trwałych.

Jeżeli spółka limited nie ma jednak zobowiązań to procedura zamknięcia firmy i sposób postępowania ze środkami trwałymi zależy od: Continue reading…


Ceny transferowe

Ceny transferowe (transfer pricing) są cenami stosowanymi we wszelkich transakcjach realizowanych przez podmioty, pomiędzy którymi występują powiązania kapitałowe, rodzinne lub osobowe (poniżej szczegółowe wyjaśnienie). Za ceny transferowe są uważane także ceny w transakcjach zawieranych z podmiotami mającymi swą siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. “raju podatkowym” – tutaj lista).

Zgodnie z nowymi przepisami (w Polsce art. 11 Ustawy o CIT) od dnia 1.1.2017 za podmioty powiązane kapitałowo będą uważane tylko te, w których  Continue reading…


nasz fanpage